Advent met Psalm 25
Onschuld en oprechtheid mogen mij bewaren, op u is mijn hoop gevestigd.
Onschuld en oprechtheid
Over welke onschuld en oprechtheid heeft David het hier? Hij heeft eerder in de psalm toch juist gesproken over zijn zonden en ellende? Dat is waar, maar er is intussen wel wat gebeurd: hij heeft zijn zonde en ellende bij de Heer gebracht en ontdekt dat er vergeving en bevrijding is! En in Davids spoor mogen ook wij onze hoop vestigen op de Heer en ervaren dat er dan een nieuwe onschuld en een nieuwe oprechtheid in ons leven komt. Ook dat is het werk van de Heer die ons schoon wast en vernieuwt om door hem en voor hem te leven.
Heer Jezus, dank u dat ik door uw bloed onschuld en oprechtheid mag ervaren, in uw Geest.