Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.
Gebukt gaan
Je voelt je vermoeid: moe van alles wat er speelt in je leven, moe van alles wat er gezegd wordt, moe van oordelen die klinken, moe van de verwarring die je van binnen ervaart en die je verscheurt. Je gaat gebukt onder lasten: de dingen die anderen van je verwachten, de noden van andere mensen en van jezelf, de boosheid die je tegenkomt om je heen en in jezelf. Sta er even bij stil. Laat het tot je doordringen. En kom dan naar Mij en geef het aan Mij. Ik wil je rust geven. Open je hart. En als je alles loslaat, zal Mijn vrede bij je binnenstromen.
Open je hart voor Mij. Ik zal je rust geven.