Advent met Psalm 25
Zie met hoe velen mijn vijanden zijn, hoe ze mij dodelijk haten.
Vele vijanden
In het leven van David is dit een realiteit: hij wordt achtervolgd door vijanden. Ze zijn zeer concreet in zijn leven aanwezig. Ook wij kunnen onze vijanden hebben: mensen die tegen ons zijn, die ons het leven zuur proberen te maken. Maar ook als deze vijandige mensen er zo niet zijn, zijn er nog altijd onze geestelijke vijanden, die ons weg proberen te houden van Jezus. Het zijn: de duivel als de grote tegenstander van God, de wereld als de in zonde gevallen werkelijkheid en ons eigen vlees waardoor we verleid worden om niet de weg van de Heer te gaan. Deze vijanden brengen ons in een wereld waar de liefde van God ver weg is, waar de duisternis van haat en zonde heersen. Heb jij oog voor deze vijanden?
Heer God, laat mijn vijanden niet winnen. Leer mij in de geestelijke strijd me aan Jezus vast te houden.