Zoals de bergen Jeruzalem omringen, zo omringt de HEER zijn volk van nu tot in eeuwigheid.
Omringd door de Heer
Als je bezorgd bent of moedeloos, als je niet weet wat je moet kiezen of welke weg je moet gaan, weet dan dat Ik, je Heer, om je heen ben. Zoals de bergen om Jeruzalem heen zijn, zo omring Ik jou. Ik ben je rots. Ik wil je een gevoel van veiligheid en vertrouwdheid geven, een gevoel van thuiskomen en bescherming. Stel je die bergen maar voor: indrukwekkend, groots, majestueus. Als je ernaar kijkt, zie dan ook je eigen kleinheid. Leer om je zorgen te relativeren. Ik ben je God. Ik omring jou en alle mensen. Van nu tot in eeuwigheid. Altijd.
Zoals de bergen Jerzualem omringen, omring Ik jou.