Toch ziet u de pijn en het verdriet, u merkt het op en weegt het in uw hand. Op u vertrouwen weerloze mensen, de wezen, u komt hun te hulp.
Te hulp komen
Ik ben je God. Ik zie je pijn en je verdriet. Het ontgaat Mij niet. Ik merk het op en Ik weeg het in Mijn hand. Wat is het vaak zwaar. De verliezen die je hebt geleden, de wanhoop die je overvalt, de moedeloosheid die je pijn met zich mee brengt. Ik zie het allemaak, Ik merk het op, Ik weeg het in Mijn hand. En Ik zeg, in de hoop dat Ik je hart ermee bereik: vertrouw op Mij in je weerloosheid en in je verlatenheid! Ik ben er. Ik kom je te hulp. Ik zie je. En Ik heb je lief. Heb vertrouwen.
Ik kom je te hulp.