Wij hebben Gods ​liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is ​liefde. Wie in de ​liefde​ blijft, blijft in God, en God blijft in hem.
Gods liefde
Ik ben veel dichterbij je dan je denkt. Mijn liefde is in jou! Jij hebt die liefde leren kennen omdat je Jezus hebt leren kennen, die zich voor jou heeft overgegeven. Jij vertrouwt op die liefde die Ik je in Jezus heb getoond. Blijf in die liefde! Laat die liefde je elke dag opnieuw raken en vullen. Zo ben Ik in jou. Ik ben in jouw leven. Ik ben in jouw hart. Ik ben in jouw ziel. Ik ben in jouw geest. Ik blijf in jou. Blijf ook in Mij. Ik ben liefde. Ik ben liefde. Ik ben jouw Geliefde en jij de Mijne.
Wie in de liefde blijft, blijft in Mij, en Ik in hem.