En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven.
Leven door Mijn Zoon
Ik heb Mijn liefde aan jou geopenbaard. Mijn diepe liefde voor jou en alle mensen heb Ik laten zien door Mijn enige Zoon in de wereld te zenden. Hij werd als mens geboren. Hij werd één van jullie en één met jou in je menselijkheid. Hij heeft geleefd op aarde tussen de mensen om bevrijding en genezing en vergeving te brengen. En jij gelooft in Mijn enige Zoon. Dat is een geschenk van Mijn Heilige Geest. Door dat geloof lééf je nu. Het echte, het eeuwige leven is nu al jouw deel! Leef vandaag dat eeuwige leven dat Ik je geef door Mijn Zoon.
Ik heb Mijn enige Zoon gezonden, opdat jij door Hem zou leven.