Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.
De vrede van Christus
Er speelt van alles in je hart. Je maakt je zorgen, je hebt verdriet, je ervaart eenzaamheid. Dat is er allemaal. En toch zeg Ik tegen jou: laat je hart vullen met de vrede van Mijn Zoon Christus. Daartoe roep Ik jou. En Ik zeg het tegen al Mijn kinderen die samen de gemeente van Jezus vormen: jullie zijn de leden van één lichaam! Keer daarom naar binnen, ga naar je hart. Daar is de ruimte die Ik door Mijn Geest vul met de vrede van Christus. En je zult gaan ervaren: die vrede stemt tot diepe dankbaarheid! Het is de vrede van de eenheid met Christus.
Laat in je hart de vrede van Christus heersen.