Daarom ook is iemand die één met ​Christus​ is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.
Nieuwe schepping
Mijn lieve kind, zo zie Ik jou: jij bent een nieuwe schepping! Je gelooft in Christus en daarom ben je één met Hem. Hij is in jou en jij bent in Hem. Je bent een nieuwe mens geworden in Mijn ogen. Het oude leven is voorbij gegaan. Het nieuwe leven is gekomen. De dood en de zonde hebben hun greep op jou verloren. Je bevindt je nu in de omhelzing van het eeuwige leven en de onvoorwaardelijke liefde. Ik zeg het nog een keer, want Ik wil dat je het weet en dat je eruit leeft: jij bent een nieuwe schepping! Want je bent één met Christus!
Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen!