Israël, hoop op de HEER! Bij de HEER is ​genade, bij hem is bevrijding, altijd weer.
Altijd weer
Vestig je hoop op Mij! Dat wil Ik vandaag tegen je zeggen. Hoop op Mij! In welke situatie je ook bent, hoe moeilijk of verdrietig de omstandigheden ook zijn waarin je leeft, Ik ben er voor je. Zoals Ik altijd met Israël meeging, ga Ik nu met jou mee. Ik ben de God die altijd weer redding geeft. Bij Mij is altijd weer genade: Ik heb het goede met je voor. Ik deel gul uit van Mijn overvloed. Ik heb je eeuwig lief en vergeef je je zonden. Bij Mij is altijd weer bevrijding: een nieuw begin geef Ik je, in de ruimte van Mijn Geest.
Hoop op Mij. Altijd weer bevrijd Ik je.