De wet is door ​Mozes​ gegeven, maar ​goedheid​ en waarheid zijn met ​Jezus​ ​Christus​ gekomen.
Goedheid en waarheid
Met de komst van Mijn Zoon Jezus is er echt iets nieuws gebeurd! Het tijdperk van Mozes is voorbij. Dat was het tijdperk van de wet, de wet die jou alleen maar schuldig stelt voor Mij, die wet die je keer op keer terneer drukt omdat je weet en ervaart dat de weg van die wet onbegaanbaar is. Want je kunt niet leven onder de wet. Je kunt niet leven, echt leven, zonder Jezus. Hij is jouw nieuwe 'wet'. Zijn goedheid en waarheid zijn vanaf nu leidend op jouw weg van geloof en navolging. Leef niet onder de wet maar onder Mijn genade!
Goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen.