Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het ​hart​ van de Vader rust, heeft hem doen kennen.
Het hart van de Vader
Ik ben God. Niemand heeft Mij ooit gezien. Dat zou niet kunnen. Je zou niet in leven blijven. Maar Mijn enige Zoon, Mijn Jezus, Hij rust van eeuwigheid tot eeuwigheid aan Mijn hart. Hij kent Mij door en door. Wij zijn zo intens en intiem met elkaar verbonden in de Liefde - onvoorstelbaar diep. Jezus rust aan Mijn hart. Ik ben Zijn Vader. En Ik ben ook jouw Vader. Als je Mij beter wilt leren kennen, probeer dan niet om Mij te zien, maar kijk naar Jezus. Als je Hem ziet, zie je Mij. Ik ben jouw Vader. Hij is jouw Heer. Wij hebben je lief.
Jezus heeft Mij doen kennen.