Hij trekt zich het lot aan van Israƫl, zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd: hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.
Tot in eeuwigheid
Jij bent niet de enige die gelooft en zeker ook niet de eerste. Al eeuwenlang ben Ik verbonden met mensen op aarde, mensen zoals jij. Ik trek Mij het lot aan van Mijn volk, zoals Ik het de voorouders heb beloofd. Ik herinner Mij Mijn barmhartigheid, Mijn liefdevolle bewogenheid jegens Abraham en Isaak en Jacob en alle mensenkinderen die daarna gekomen zijn. Mijn eeuwige barmhartigheid is er ook voor jou op deze dag. Ik trek Mij jouw lot aan. Ik ben met je bewogen. En Ik beloof je: dat zal altijd zo blijven, wat er ook in je leven gebeurt. Tot in eeuwigheid.
Ik ben tot in eeuwigheid met jou bewogen.