Maria​ zei: ‘De ​Heer​ wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de ​engel​ haar weer alleen.
De Heer dienen
Zoals Ik eens het leven van Maria binnenkwam, zo wil Ik vandaag ook in jouw leven aanwezig zijn. Ik spreek woorden vanuit de hemel in jouw hart. Woorden die je de weg wijzen, woorden die de richting van je leven kunnen veranderen, woorden die iets van de hemel op aarde brengen. Ik zeg: geef je leven aan Mij, laat je leiden door Mijn Geest, wees een navolger van Jezus. Ik verlang ernaar dat je net als Maria antwoord geeft met deze woorden: 'De Heer wil ik dienen'. Dien Mij, eer Mij, laat in je even gebeuren wat Ik zeg.
Laat in je leven gebeuren wat Ik zeg.