Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken?
Alles schenken
Ik heb Mijn eigen Zoon niet gespaard. Ik heb Hem prijsgegeven aan het leven op aarde, aan het lijden onder de mensen en aan het sterven op het kruis. Ik heb Mijn Zoon Jezus in de wereld gezonden waarin jij leeft, de wereld die Ik liefheb met alles wat in Mij is. Het allerkostbaarste wat Ik had, heb Ik dus gegeven. Daarom kun je er volledig op vertrouwen dat Ik ook aan jou alles zal schenken als je leeft in verbondenheid met Christus. Alles wat van Hem is, is van jou! Ik schenk je genade, geduld, leven, trouw, liefde, bewogenheid, licht. Alles schenk Ik jou met Hem!
Ik schenk je alles!