Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de ​eerstgeborene​ moest zijn van talloze broeders en zusters.
Evenbeeld
Ik heb jou uitgekozen om Mijn kind te zijn. Al heel lang geleden, nog voordat je bestond, zag Ik jou. Ik heb je uitgekozen en Ik heb een plan met jou. Dit plan: Ik vorm je naar het beeld van Mijn Zoon! Ik ben bezig jou meer en meer op Jezus te laten lijken. Zijn geduld en liefde, zijn zachtmoedigheid en kracht, zijn moed en vertrouwen wil Ik in jou terugzien. Mijn Geest is er hard mee bezig! Geloof je dat? Geloof het maar, want Ik heb je uitgekozen om Mijn kind te zijn, evenbeeld van Jezus.
Ik heb jou ertoe bestemd om het evenbeeld te worden van Mijn Zoon Jezus.