Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand.
Altijd
Er is heel veel in jouw leven wat zal verwelken en verdorren. Je gezondheid, je plannen, je goede voornemens, je bezit, je kracht - er komt een moment en dan is dat allemaal voorbij. Zoals het gaat met het gras en met de bloemen, zo zal het ook gaan met jouw leven. Maar Mijn Woord houdt altijd stand! Ik verlang ernaar om tot je hart te spreken, woorden van goedheid en troost, woorden van leven en licht, woorden van hoop en liefde. Doe je oren open en doe je hart open. En luister naar de woorden die Ik eeuwig zeg: Ik ben je God, Ik ben de Eeuwige, en jij bent Mijn kind.
Mijn Woord houdt altijd stand!