Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard.
Lijden en luister
Ik zie het lijden dat er is in je leven. Ik weet hoe moeilijk en verdrietig dat vaak voor je is. Het was ook moeilijk voor mijn dienaar Paulus die deze woorden opschreef. Wat heeft hij veel lijden ervaren in zijn leven en werk in Mijn dienst. En toch kon hij, door de Geest die in hem woonde, het lijden relativeren: de luister die in de toekomst wordt geopenbaard is veel groter dan het lijden van vandaag! Laat je hart op dit moment opengaan voor deze waarheid: het mooiste moet nog komen! Vergeet bij al het lijden dat er is in je leven niet dat de luister van Christus veel en veel groter is.
De luister van de toekomst is veel groter dan het lijden van vandaag.