Wijs mij uw weg, HEER, laat mij wandelen op het pad van uw waarheid, vervul mijn ​hart​ met ​ontzag​ voor uw naam.
Ontzag
Ik ben jouw God en HEER. Ik wijs je de weg, ook op deze dag. Ik verlang ernaar dat je wandelt op het pad van Mijn waarheid. Dit is Mijn waarheid: dat jij mijn geliefde kind bent - Ik heb je geschapen naar Mijn beeld. In Christus ben jij een nieuwe schepping! Laat je hart vervuld zijn met ontzag voor Mijn naam. Ik zie dat je hart vaak vol is van andere dingen, van zorgen en moeiten, van verdriet en frustratie. Kies er steeds voor om je hart te laten vullen met ontzag voor Mijn naam. Mijn naam is HEER. Ik ben er. Mijn naam is Jezus.
Ik leer je wandelen op de weg van Mijn waarheid.