Geluk en ​genade​ volgen mij alle dagen van mijn leven, ik keer terug in het ​huis​ van de HEER tot in lengte van dagen.
Geluk en genade
Ik ben je Herder. Ik gun jou het allerbeste: leven in overvloed. Ik ben jou genadig: ik geef jou het goede. Geluk en genade volgen jou alle dagen van je leven. Gelukkig word je in Mijn nabijheid. Gelukkig word je als je van Mij afhankelijk wilt zijn. Gelukkig word je als je nederig, zachtmoedig, zuiver en vredelievend bent. Daarvoor geef Ik jou de genade van Mijn Geest: Hij woont in jou. Keer terug naar Mijn huis. Leef in Mijn aanwezigheid. Daar is geen angst meer, maar liefde. Daar is geen onmacht meer, maar hoop. Daar is geen dood meer, maar leven. Ik geef je geluk en genade! Open daarvoor je hart.
Ik geef je geluk en genade, alle dagen van je leven.