Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een ​lamp​ of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de ​Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid.
Licht
Er is van alles aan de hand in je leven. Maar Ik vraag je om nu naar de toekomst te kijken. Naar Mijn toekomst. Er komt een stad aan, bij Mij vandaan, een Nieuw Jeruzalem. Er zal geen nacht meer zijn. Nooit meer donker. Nooit meer tranen. Nooit meer pijn. Het zal er altijd licht zijn. Niet vanwege een lamp. Niet vanwege de zon. Maar omdat Ik zelf het Licht ben van die stad. Daar zul jij samen met al Mijn kinderen heersen als koning. Tot in eeuwigheid. Houd daarom moed. Kijk verder dan vandaag. Richt je op Mijn toekomst die vol licht is.
Ik zal jullie Licht zijn.