Uit de diepte roep ik tot u, HEER, Heer, hoor mijn stem, wees aandachtig, luister naar mijn roep om ​genade.
Uit de diepte
Ik hoor je stem. Ik ben aandachtig. Ik luister naar je roep om genade. Zeg tegen Mij wat er in je leeft. Ik verlang ernaar dat je uit de diepte tot Mij roept. Roep tot Mij uit de diepte van je ellende: ik ken je lijden en je verdriet en je pijn. Deel dat met Mij. Roep tot Mij uit de diepte van je zonde: Ik ken je strijd en je falen. Ik wil je Mijn vergeving laten ervaren. Roep tot Mij uit de diepte van je ziel: diep binnenin jou is de plek waar Ik in je woon, waar Ik je ontmoet en waar Ik Mijn genade wil laten stromen.
Ik luister naar je roep om genade.