Ik besef dat in mij, in mijn eigen natuur, het goede niet aanwezig is. Ik wíl het goede wel, maar het goede doen kan ik niet.
Het goede
Deze woorden van Paulus maken iets belangrijks duidelijk over wie je bent zonder Mij. Paulus had daar een diep besef van. Als hij naar binnen keek bij zichzelf, was dit wat hij zag: dat in hem het goede niet aanwezig was. Hij zag het kwade, de onwil, de zonde en dat gaf hem een onmachtig gevoel. In alle eerlijkheid gaf hij er woorden aan. Ik nodig je uit om dat ook te doen. Om te zeggen: 'Ik wil het goede wel, maar het goede doen kan ik niet.' Nee, uit jezelf kun je het niet! Maar als de Geest van Jezus in je woont, wordt alles anders! Dat beloof Ik je!
Het goede doen kun je niet uit jezelf. Maar Jezus kan het door jou heen!