Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen.
Schitterend licht
De duisternis in ons leven kan heel veel vormen aannemen: schuld, bitterheid, wrok, trots, zonde, wantrouwen. En er zijn nog zoveel andere manieren waarop we onszelf kunnen opsluiten in ons eigen leven en kiezen voor het donker. De weken van Advent zijn er om dat ook weer tot ons door te laten dringen. Maar de boodschap van het evangelie is: hoe diep de duisternis ook is, er schijnt licht! Het gaat erom dat we ons tot dat licht wenden en er niet met de rug naartoe leven. Het gaat erom dat we onze ogen openen voor dat licht en ontdekken dat helemaal waar is wat Jezus zegt: ‘Ik ben het licht voor de wereld.’ Zijn licht is eeuwig helder. Hij schittert ook voor jou.