God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede, toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.
Lichtend gelaat
Je leeft in een wereld waarin veel duister is. Er is veel nood en pijn, veel zonde en gebrokenheid. Dat gaat ook jouw leven niet voorbij. Ik wil je aanmoedigen om je daarom naar Mij toe te wenden. Ik ben de God van de hemelse machten. Ik sta boven alles en iedereen. Ik ben machtig en gebruik die hemelse macht om jouw lot ten goede te keren. Kijk naar Mij. Zie Mijn gelaat: Ik kijk met ogen vol licht naar jou. Want Ik wil je redden. Ik wil je Redder zijn. Ik verlos je van angst en zonde. Ik verlos je van duisternis en pijn. Ik toon jou Mijn lichtende gelaat.
Ik ben de God van de hemelse machten. Ik red jou.