Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt uw trouw!
Nieuwe weldaden
Ook op deze nieuwe dag ben Ik er. Elke morgen opnieuw schenk Ik jou nieuwe weldaden. Ik schenk jou Mijn liefde, Mijn bewogenheid en Mijn barmhartigheid. Ik schenk jou Mijn vergeving, Mijn genezing en Mijn vrede. Op al deze manieren wil Ik je laten merken dat Ik trouw aan je ben. Jij bent soms ontrouw. Je gaat soms je eigen weg. Je maakt keuzes die niet passen bij de weg die Ik je wijs. Ik weet het en Ik zie het. En toch schenk ik je elke morgen nieuwe weldaden. Ik schenk je Mijn Geest en alle geestelijke gaven die je maar kunt bedenken. Houd je handen maar open.
Elke morgen schenk ik jou nieuwe weldaden.