Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van ​Christus​ ​Jezus, mijn ​Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde ​Christus​ winnen.
Christus kennen
Deze woorden van de apostel Paulus kunnen ook in jouw leven werkelijkheid worden. Toen Ik hem riep, kende hij Jezus nog helemaal niet. Maar wat is er veel gebeurd na zijn bekering. Ik heb veel van Mijn Geest aan hem gegeven. Zo leerde hij Christus kennen. Zo leerde hij dat Christus alles voor hem is. Jij, mijn kind, beschouw ook alles buiten Christus als verlies. Jezus kennen overtreft alles! Geef alles prijs wat in dit leven zo belangrijk lijkt. Gooi het weg als afval. Laat Christus je schat zijn. Zoek eerst Mijn koninkrijk en Mijn gerechtigheid. Al het andere zal Ik je dan ook geven.
Geef alles prijs omwille van Christus.