Mijn ​hart​ is vol van angst, bevrijd mij uit mijn benauwenis.
Angst
Als je naar binnen keert en kijkt wat er leeft in je hart, kom je ook veel angst tegen. Je bent bang voor wat er komen gaat. Je bent bang voor de gevolgen van iets wat je hebt gedaan en wat niet goed was. Je bent bang voor wat de toekomst brengt. Je bent bang om kwetsbaar te zijn in je relaties met anderen. Welke angst je ook tegenkomt, Ik wil je eruit bevrijden! Wees niet bang en benauwd. Vertrouw alles toe aan Mij en ontdek dat je dan weer vrijheid ervaart. Laat je hart niet vol van angst zijn, maar vol van Mijn Geest van liefde, vrede en vrijheid.
Ik bevrijd je van je angst.