Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God die mij redt, op u blijf ik hopen, elke dag weer.
God redt
Elke dag weer ben Ik in je leven aanwezig. Zoek Mij daarom. Hoop op Mij. Wend je naar Mij toe zodat Mijn aanwezigheid ook echt werkelijkheid voor je wordt. Ik wijs je de weg van Mijn waarheid. Dit is Mijn waarheid: dat je geschapen bent naar Mijn beeld, dat je bestemd bent om op Jezus te gaan lijken, dat je de Heilige Geest ontvangen hebt om je te leiden. Daarover wil Ik je steeds opnieuw onderrichten. Want je vergeet het vaak. En dan raak je de weg weer kwijt. Dan voel je je verloren. Dan dwaal je af. Laat Mij elke dag weer je redder zijn!
Ik ben de God die jou redt. Hoop op Mij.