Gezegend zij de God en Vader van onze ​Heer​ ​Jezus​ ​Christus, die ons in de hemelsferen, in ​Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend.
Geestelijke zegeningen
Ik zegen jou. Ik ben jouw God en Vader. In Mijn Zoon Jezus Christus ben Ik met jou verbonden en jij met Mij. In Hem is de hemel voor je open gegaan. De hemel blijft voor jou geopend zo vaak je je in geloof naar Mij toewendt. Ik ben jouw God en Vader. Ik zegen jou met talrijke geestelijke zegeningen. Mijn genade is voor jou. Mijn vergeving is voor jou. Mijn trouw is voor jou. Mijn liefde is voor jou. Mijn barmhartigheid is voor jou. Mijn kracht is voor jou. Mijn Geest is voor jou. Open je elke dag opnieuw voor al Mijn geestelijke zegeningen!
Ik zegen jou met talrijke geestelijke zegeningen.