Laat u bij het ​bidden​ leiden door de Geest, iedere keer dat u ​bidt; blijf waakzaam en ​bid​ voortdurend voor alle ​heiligen.
Bidden door de Geest
Mijn Geest woont in jou. Want jij bent een tempel van de Heilige Geest. Als je tijd met Mij doorbrengt in gebed, laat je dan door Mijn Geest leiden. Hij zal je de woorden geven die je kunt spreken. Hij zal je laten ervaren wanneer het goed is om stil te zijn. Hij zucht in jou als je geen woorden kunt vinden. Bid vaak en veel. De tijd die je in gebed met Mij doorbrengt, is nooit verspilde tijd, ook al voelt het soms wel zo voor jou. Blijf waakzaam als je bidt, want ook Mijn tegenstander laat zich gelden, juist als je tijd doorbrengt met Mij. Bid! Mijn Geest woont in jou.
Laat je bij het bidden leiden door Mijn Geest.