Belijden we onze ​zonden, dan zal hij, die trouw en ​rechtvaardig​ is, ons onze ​zonden​ ​vergeven​ en ons ​reinigen​ van alle kwaad.
Vergeven
Ik ken je gevecht met zonden in je leven. Je trots, je onzuiverheid, je wrok, je ongeduld, de verkeerde woorden die je sprak en die blijvende schade hebben aangericht. Zeg het eerlijk tegen Mij. Ik ben trouw en rechtvaardig: Ik vergeef je je zonden. Ik bevrijd je ervan zodat ze niet langer als een last op je drukken. Ik reinig je van alle kwaad. Ik schep een zuiver hart in jou. Ik vernieuw je geest en maak je standvastig. Kom naar Mij en wees volkomen eerlijk. Het zal je in de vrijheid zetten, de vrijheid van de Geest die je zuivert en op de weg naar het leven leidt.
Ik vergeef je zonden en reinig je van alle kwaad.