Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God.
Liefhebben
Heb lief. Dat is wat Ik vandaag tegen je zeg. Heb elkaar lief. Heb je naaste lief. Heb ook jezelf lief. De liefde waarmee je je naaste kunt liefhebben, komt niet bij jezelf vandaan. Ik geef je die liefde. Het is de liefde waarmee Ik jou liefheb. Echte liefde - liefde die niet zichzelf zoekt maar de ander - komt uit Mij voort. Als jij liefhebt, dan komt dat omdat je uit Mij bent geboren en omdat je Mij kent. Vind je het liefhebben van de ander moeilijk? Leer Mij dan eerst beter kennen. Ik wil je opnieuw geboren laten worden, zodat de liefde waarmee je liefhebt echt uit Mij voortkomt.
Heb lief met de liefde die uit Mij voortkomt.