Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Eeuwig leven
Deze woorden van Mijn Zoon Jezus zijn Mij uit het hart gegrepen. Het is helemaal waar: Ik houd van de wereld. Ik heb de wereld lief. Ik verlang ernaar om iedereen, alle mensen - ook jou - in Mijn liefde te omhelzen. Ik ben een en al liefde. Geloof daarom in Mijn Zoon Jezus. Want Hij heeft Mijn liefde zichtbaar gemaakt. Hij heeft Mijn liefde waar gemaakt. Als je Hem omhelst, omhels Ik jou. Ik wil niet dat je verloren gaat. Ik wil dat je leeft! Geloof daarom in het leven. Geloof in de liefde. Geloof in het licht. En volg Jezus op de weg die Hij ging voor jou.
Ik wil dat je leeft, eeuwig leeft.