Een ​dief​ komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.
Leven in volheid
Er lopen heel wat dieven rond in de wereld waarin jij leeft. Roven, slachten, vernietigen - wat is er veel kwaad en moeite in het leven. Mijn tegenstander gaat rond om alles stuk te maken. En vergeet niet dat jijzelf ook meer stuk maakt dan je lief is als je zondigt en Mij vergeet. Maar Ik ben gekomen om het leven te geven in al zijn volheid. Eeuwig leven, leven vol kracht, leven dat stroomt. Als je Mij ontmoet, ontmoet je de Bron van het leven. Kom naar Mij toe. Juist als je kwaad en moeite ervaart, kom naar Mij en Ik geef je nieuw leven. Leven in overvloed.
Ik geef jou het leven in al zijn volheid.