Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en ​vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de ​heilige​ Geest.
Kracht van de Geest
Ik wil jou geheel en al vervullen met vreugde en vrede! Ik weet dat die vreugde en vrede soms ver te zoeken zijn voor jou. Dan is er verdriet en frustratie, pijn en ontevredenheid. Kom daarmee naar Mij toe. Breng biddend tijd met Mij door. Want Ik wil je graag helemaal vullen met vreugde en vrede. Geloof dat met heel je ziel. Hoop er op met heel je hart. En je zult merken dat de kracht van de Geest in je komt. Je verlangen zal groeien. Overvloed aan hoop, geloof, liefde en kracht zal er zijn in je ziel. Hoop op Mij! Ik wil je vervullen.
Ik vervul je helemaal met vreugde en vrede en met Mijn Heilige Geest.