Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden; is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen.
Laat hij bidden
Bidden is de plek waar je Mij ontmoet. Het is de plek waar Mijn Geest aanwezig is om je bij te staan. Bid daarom steeds opnieuw. Breng tijd met Mij door omdat ik in de tijd van gebed genezend en bevrijdend in je leven aanwezig kan zijn. Heb je het moeilijk? Bid dan. Vertel je zorgen. Worstel met je keuzes. Ontdek de weg die je in je moeilijkheden toch kunt gaan. Ben je vrolijk? Bid dan met vreugde. Laat Mij delen in je blijdschap. Vergeet het niet: bidden is de plek waar je Mij ontmoet. Ik zie er naar uit. En Mijn Geest zal er steeds bij zijn.
Kom met je moeite en je vreugde in gebed bij Mij.