Maar u bent een ​uitverkoren​ geslacht, een koninkrijk van ​priesters, een ​heilige​ natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.
Wonderbaarlijk licht
Ik heb jou uit de duisternis geroepen om in het licht te leven. Leef daarom in het licht! Het is een wonder dat dat kan. Dat wonder heeft een naam: Jezus Christus. Mijn geliefde Zoon heeft jou gered. Hij maakte het door Zijn leven en dood mogelijk dat jij nu leeft als uitverkorene, als priester, als iemand die hoort bij Mijn volk. Leef daarom in het wonderbaarlijke licht en getuig van dat licht. Laat het licht van Jezus in je zijn en door je heen schijnen zodat de mensen om je heen ook naar dat licht worden getrokken. Leef in het licht!
Ik heb je geroepen naar Mijn wonderbaarlijke licht.