Welnu, dit zegt de HEER, die jou schiep, ​Jakob, die jou vormde, ​Israël: Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij!
Je bent van Mij
Eens sprak Ik deze woorden tegen Mijn volk Israël. Vandaag zeg Ik ze tegen jou: je bent van Mij! Bij alles wat er moeilijk is in je leven en waar je mee worstelt zeg Ik: wees niet bang! Ik heb jou gemaakt. Ik heb jou geschapen. Ik heb jou gevormd. Ik ken je naam. Bij die naam heb Ik je geroepen, geroepen om op Mij te vertrouwen en om met Mij mee te gaan. Ik zal je in de vrijheid zetten. En als je Mij op dit moment opnieuw jouw God laat zijn, dan sta jij nu in die vrijheid! Je bent van Mij. Ik laat je niet los.
Ik heb je bij je naam geroepen.