Advent met Psalm 25
Zie mij in mijn nood, in mijn ellende, vergeef mij al mijn zonden.
Vergeef mijn zonden
Wat is onze diepste nood en ellende? We zijn misschien geneigd om dan te denken aan de moeilijke dingen die ons in dit leven overkomen: aan onze verlieservaringen, onze teleurstellingen, onze ziekten, aan de dood die ons leven binnen komt. En zeker: dat is allemaal ellende. Maar er is een nood die dieper gaat en die ook voor mensen van vandaag nog steeds aan de orde is, ook al klinkt die vraag van eeuwen geleden niet meer zo sterk: ‘Hoe krijg ik een genadig God?’ Maar het is wel deze God die we het allerdiepst nodig hebben: de God die genadig is, die ons onze schuld niet aanrekent, maar die er zelf mee afrekent. Het is de God die ons overbrengt naar het rijk van zijn geliefde Jezus, die ons verlossing heeft gebracht: de vergeving van onze zonden.
Heer, wees mij in Jezus genadig.