Als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo?
Vriendelijk
Het koninkrijk is nabij! Mijn nieuwe wereld is binnen je bereik! Dat is wat Mijn Zoon Jezus zegt. Hoor naar Hem. Die nieuwe wereld bloeit open als jij vriendelijk bent voor alle mensen. Wees het niet alleen voor de mensen die dichtbij je staan, voor de mensen die van je houden, voor de mensen van wie jij houdt. Want dat kunnen heidenen ook, mensen die niet geloven in Mijn nieuwe wereld. Maar jij, kind van Mij, jij kunt ook vriendelijk zijn voor je vijanden. Heb je vijanden lief. Bid voor wie je vervolgen. Ik ben met je alle dagen. Ook op deze dag.
Wees vriendelijk voor iedereen die op je weg komt.