Advent met Psalm 25
Keer u tot mij en wees mij genadig, ik ben alleen en ellendig.
Genade en ellende
In heel veel mensenlevens blijkt het waar te zijn: pas in de ellende, pas als je er zelf echt niet meer uitkomt ga je snakken naar genade, naar nieuwe ruimte die je niet zelf kunt maken. Het is de ruimte die je gegeven moet worden. Juist in tijdens van tegenslag en dagen van alleen zijn, juist als het leven je bij de handen afbreekt, juist als je je zelf zwaar tegenvalt vanwege zonde in je leven, ga je zien dat je je leven niet in de hand hebt en dat de Heer je bij de hand kan nemen om je binnen te leiden in zijn koninkrijk van genade. Dan gaat het gebed stromen: Heer, wees mij genadig.
Naar uw genade, Heer, verlang ik. Verlos me uit mijn ellende en stel me in de ruimte.