Ga de weg van de ​liefde, zoals ​Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God.
De weg van de liefde
Je bent op weg, samen met Mij. Dat is waar je naar verlangt: onderweg zijn in Mijn koninkrijk. Ga je weg met hart en ziel, ook vandaag, bij alles wat er op je af komt. En laat het de weg van de liefde zijn. Dat is wat Ik van je vraag: het hoogste, het beste, het mooiste is het om de weg van de liefde te gaan zoals Mijn Zoon dat heeft gedaan. Hij heeft jou liefgehad net zoals Ik jou liefheb. Hij heeft Zichzelf gegeven voor jou, als een geurige gave voor Mij. Zoals Jezus de weg van de liefde ging, zo vraag Ik jou vandaag die weg te gaan.
Ga de weg van de liefde, zoals Christus.