Mogen ​liefde​ en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je ​hart.
Liefde en trouw
Deze woorden wil Ik je vandaag meegeven. Ze gaan over Mij. Want Ik ben liefde en trouw. Dat is Mijn wezen. Zo ben ik: vol liefde, genadig, vasthouden, volhardend. Mijn liefde laat jou nooit los. Ook in jou vind Ik die liefde en trouw terug. Want Ik heb je naar Mijn beeld geschapen. Misschien ben je ze onderweg wel kwijtgeraakt, die eigenschappen die Ik je gaf. Zoek ze weer op en zorg dat ze je niet weer verlaten. Wind ze om je hals, schrijft ze in je hart. Liefde. Trouw. Genade. Vasthoudendheid. En weet dat het Mijn Geest is die jou daarin helpt en leidt.
Laten Mijn liefde en trouw je nooit verlaten.