HEER, niet trots is mijn ​hart, niet hoogmoedig mijn blik, ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen.
Niet trots
Eens dichtte David, mijn dienaar, deze woorden. Vandaag lees jij ze. Herken je wat David zegt? Hij schreef deze woorden op toen hij heel dicht bij Mij leefde (dat was ook wel eens anders). En Ik nodig je uit om deze woorden tot de jouwe te maken. Wees niet trots en hoogmoedig - wees nederig, wees iemand die weet dat je niet zonder Mij kunt. Wees niet met grootse dingen bezig en grijp niet te hoog - leer Mij te zien in het kleine en het gewone van het leven van elke dag. Laat Mij groot zijn in jouw leven. Dan leer je trots en hoogmoed vanzelf af.
Laat Mij groot zijn in jouw leven.