Als jullie ​gerechtigheid​ niet groter is dan die van de ​schriftgeleerden​ en de ​farizeeën, zullen jullie zeker het ​koninkrijk van de hemel​ niet binnengaan.
Jullie gerechtigheid
Ik ken je verlangen om voor Mij te leven. Ik weet dat je graag kiest om het goede te doen. Maar let erop dat dat niet alleen maar buitenkant is. Dat was vaak wel zo bij de schriftgeleerden en farizeeën: ze hielden zich van buiten aan mijn regels en wetten. Maar van binnen waren ze heel anders. Daar zag Ik vaak jaloersheid, hoogmoed, eerzucht, onzuiverheid en liefdeloosheid. Laat dat bij jou niet zo zijn. Laat jouw gerechtigheid, jouw goedheid en gehoorzaamheid, niet alleen van buiten zitten maar ook en vooral van binnen. Laat je daarvoor leiden door Mijn Geest. Hij is er. Hij woont in je. Geef Hem alle ruimte!
Ik geef je door Mijn Geest innerlijke goedheid.