Gelukkig de vredestichters, want zij zullen ​kinderen​ van God genoemd worden.
Vredestichters
Alle mensen verlangen naar vrede. Jij ook. Maar je leeft in een wereld vol ruzie en geweld. Er zijn oorlogen. Mensen staan elkaar naar het leven. En wat is er veel kapot in relaties. Misschien denk je zelfs dat het niet anders kan. Ook in jouw leven. Maar luister dan naar mijn Zoon Jezus. Hij zegt dat het wel anders kan. En Hij roept jou vandaag op om iemand te zijn die vrede brengt in een wereld vol onvrede en ruzie. Wil je dat? Als je je laat vullen met Mijn Geest gaat het gebeuren. Dan komt er vrede in jou. En die vrede kun je uitdelen aan de mensen om je heen.
Mijn kind, wees een vredestichter.