Als u nu met ​Christus​ uit de dood bent ​opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar ​Christus​ zit aan de rechterhand van God.
Wat boven is
Jij bent met Christus uit de dood opgewekt! Zo zie Ik jou: als een opgewekt kind van mij dat het leven van Mijn Zoon Jezus in zich heeft. Zie jezelf ook zo. En leef er ook naar. Streef naar wat boven is. Wees dus met heel je hart gericht op het hemelse koninkrijk en alles wat hoort bij dat koninkrijk: liefde, vreugde en vrede door de Heilige Geest. Dat is de hemel, waar Christus aan Mijn rechterhand zit om zijn liefdevolle macht en kracht te laten gelden. Zie Hem! Streef naar wat van Hem is! Zoek eerst Zijn koninkrijk en al het andere zal je bovendien geschonken worden.
Wees met heel je hart gericht op het hemels koninkrijk.