Advent met Psalm 25
Ik houd mijn oog gericht op de HEER, hij bevrijdt mijn voeten uit het net.
Het oog gericht op Jezus
‘Laten we de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof.’ Aan deze woorden uit de Hebreeënbrief moet ik direct denken als ik dit vers uit Psalm 25 lees. En dat is ook de kunst van het lezen en het bidden van de Psalmen: dat je op zoek gaat naar een ontmoeting met Jezus. Want in hem komt de HEER ons tegemoet. Als we naar hem kijken, als we helemaal op hem gericht zijn, zullen we steeds meer en steeds vaker ontdekken dat we vrij worden van allerlei patronen waarin we verstrikt zijn geraakt: patronen van zonde, van onvrijheid, van veroordeling. Jezus kwam om ons daarvan te bevrijden. Kijk naar hem, en je zult vrij worden.
Heer, ik dank u voor uw bevrijdende aanwezigheid in mijn leven. Leer me steeds meer op u gericht te zijn.