Als uw woorden opengaan, is er licht en inzicht voor de eenvoudigen.
Woorden die opengaan
Er klinken heel veel woorden in jouw leven. Woorden die jezelf denkt. Woorden van mensen om je heen. Woorden vanuit de wereld waarin je leeft. Al die woorden hebben effect op je leven. Wees je ervan bewust dat alleen Mijn woorden licht en inzicht brengen. Dat vraagt wel van je dat je bescheiden en nederig bent, dat je ervoor open staat dat Ik echt spreek in je leven. Luister daarom naar Mijn woorden. Laat ze in je leven open gaan zoals bloemen open bloeien. Mijn woorden geven licht. Mijn woorden wijzen de weg. Mijn woorden brengen je de wijsheid die je nodig hebt. Luister. Luister met heel je hart.
Als Mijn woorden opengaan, is er licht in je leven.